EISSN - 2528-9926      |      Home      |      Contact
 
 
Volume: 1  Issue: 1  Year: 2016
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print Submit Your Article
INDEXED/ABSTRACTED IN
The International Journal of Antisepsis Disinfection Sterilization (IJADS) is indexed in Google Scholar, ResearchGate  Surgical hand washing: A systematic review [Int J Antisep Disinfect Steril]
Int J Antisep Disinfect Steril. 2016; 1(1): 23-32 | DOI: 10.14744/ijads.2016.32042  

Surgical hand washing: A systematic review

Fadime Gök1, Filiz Kabu Hergül1, Türkan Özbayır2
1Pamukkale University, Faculty of Health Sciences, Surgical Nursing Department, Denizli, Turkey
2Ege University Faculty Of Nursing. Surgical Nursing Department, İzmir,Turkey

Objective: Hand antisepsis has an important place in the prevention of surgical site infections. In this review, we aimed to systematically examine the studies on the comparison between the efficiency of surgical hand washing method and the antiseptics being used.
Methods: Between August 2009 and September 2014, 23,450 studies which were published were screened. The databases of “EBSCO”, “Pubmed”, “Medline”, “Cochrane Library”, “Science Direct,” “Google Academic” and “ULAKBIM” were screened by using the keywords “Surgical hand washing” “comparison of surgical hand scrubbing solutions” and “operating room”. Among the acquired studies, only 14 randomized-controlled (RC) and experimental articles were examined. These articles were given in a chronological order containing the authors, years, titles, objectives, samples, methods, findings, discussions and conclusions.
Results: Considering the findings that were acquired according to this systematic examination, we observed that majority of studies preferred alcohol-based washing products instead of traditional hand washing products (scrubbing with a soap or a povidone iodine), as traditional methods causes less and even no complications such as hand cracks and scrapes, saves time and, above all, it shows an antibacterial effect in a short time. Recent experimental studies suggest that scrubbing fingernails and hands with an antiseptic solution has no use in surgical decontamination; thus, it is sufficient to scrub until the hand dries and the most efficient alcohol-based hand washing product is chlorhexidine gluconate. Efficiency of antiseptics used in surgical hand washing differs according to the technique of surgical hand washing and the sample group being used.
Conclusion: Procurement of surgical hand antisepsis is one of the most important principles in preventing the surgical site infections. Efficiency and preference of surgical hand washing solutions is still a disputable issue. Thus, it is recommended to repeat relevant randomized-controlled and experimental studies in a different sample group.

Keywords: Comparison of surgical hand washing/scrubbing solutions, operating room, surgical hand washing, systematic review.


Cerrahi el yıkama: Sistematik derleme

Fadime Gök1, Filiz Kabu Hergül1, Türkan Özbayır2
1Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Turkiye

Amaç: El antisepsisi cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu derlemede, cerrahi el yıkama yöntemi ve kullanılan antiseptiklerin etkinliğinin karşılaştırılması ile ilgili çalışmaların sistematik olarak incelenmesi amaçlandı.
Yöntemler: Bu çalışmada Ağustos 2009 – Eylül 2014 tarihleri arasında yayınlanmış 23.450 çalışma incelendi. “EBSCO”, “Pubmed”, “MEDLINE”, “Cochrane Library”, “Science Direct,” “Google Akademik” “ULAKBIM” veri tabanları “Surgical hand washing” “comparison of surgical hand scrubbing solutions” ve “operating room” anahtar kelimeleri kullanılarak tarandı. Elde edilen çalışmalardan sadece randomize kontrollü (RKÇ) ve deneysel 14 makale incelemeye alındı. Bu makaleler, yazarları, yıl, başlık, amaç, örneklem, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuçları içeren bir düzen içerisinde kronolojik sıraya göre verildi.
Bulgular: Bu sistematik inceleme doğrultusunda elde edilen bulgulara bakıldığında, çalışmaların çoğunda geleneksel el yıkama (sabun ya da povidon iyot ile fırçalama) yerine alkol bazlı el yıkama ürünlerinin tercih edildiği görüldü. Tercih edilme nedenlerine bakıldığında, geleneksel fırçalama yöntemine göre ellerde, çatlak, sıyrık gibi komplikasyonların daha az olduğu, hatta hiç görülmediği, zaman tasarrufu yarattığı ve kısa sürede antibakteriyel etkisinin görüldüğü bildirilmektedir. Son yıllarda yapılan deneysel çalışmalarda tırnakların ve ellerin antiseptik bir solüsyonla fırçalanmasının cerrahi dekontaminasyonda yararının olmadığı, bu nedenle el kuruyana kadar ovulmasının yeterli olduğu, alkol bazlı el yıkama ürünlerinden en etkili olanın ise, klorheksidin glukonat olduğunu belirtilmektedir. Cerrahi el yıkamada kullanılan antiseptiklerin etkinliği, cerrahi el yıkama tekniği ve kullanılan örneklem grubuna göre farklılık göstermektedir.
Sonuç: Cerrahi el antisepsisinin sağlanması cerrahi alan enfeksiyonların önlenmesinde en önemli ilkelerden biridir. Cerrahi el yıkama solüsyonlarının etkinliği ve birinin diğerine göre tercih edilme durumu hala tartışmalı bir konu olarak güncelliğini koruduğu görülmektedir. Bu nedenle, bu konu ile ilgili randomize kontrollü deneysel çalışmaların farklı örneklem grubunda tekrarlanmasının uygun olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ameliyathane, cerrahi el yıkama, cerrahi el yıkama solüsyonlarının karşılaştırılması, sistematik derleme.


Fadime Gök, Filiz Kabu Hergül, Türkan Özbayır. Surgical hand washing: A systematic review. Int J Antisep Disinfect Steril. 2016; 1(1): 23-32

Corresponding Author: Türkan Özbayır, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 International Journal of Antisepsis Disinfection Sterilization, All Rights Reserved.