EISSN - 2528-9926      |      Home      |      Contact
 
 
Volume: 1  Issue: 1  Year: 2016
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print Submit Your Article
INDEXED/ABSTRACTED IN
The International Journal of Antisepsis Disinfection Sterilization (IJADS) is indexed in Google Scholar, ResearchGate  Dare to change [Int J Antisep Disinfect Steril]
Int J Antisep Disinfect Steril. 2016; 1(1): 13-18 | DOI: 10.14744/ijads.2016.76486  

Dare to change

Wim Renders
Hastane Sterilizasyon Bilimleri Dünya Federasyonu

As departing president of the World Forum for Hospital Sterile Supply (WFHSS), now the World Federation for Hospital Sterilization Sciences, I would like to offer my view on the world of sterilization. I would first like to underline the important role national sterilization associations have played and continue to play. Established in the 1970s to the 1990s, they have been a major catalyst for the evolution of sterilization. International contact between them became more and more frequent and it was soon apparent that cooperation between associations could lead to better national practice. That was the basis for the creation of the European Forum for Hospital Sterile Supply (EFHSS), from which WFHSS originated. What certainly must not be overlooked is that Central Sterile Supply Departments (CSSD) are responsible for the most critical step, namely the conversion of theory into practice. In order to do this well, an evidence-based definition of “state of the art” is essential and this definition should be globally applicable. To grow with a rapidly changing hospital environment, sterilization professionals must be willing to change. In the future, investments will have to be made in uncompromising quality, a high degree of flexibility and excellent service, attention to members of staff, and especially patient care. This requires an open mind and courage - the courage to change!

Keywords: Central Sterile Supply Departments, change, future of sterilization, WFHSS.


Değişime cesaret

Wim Renders
World Federation for Hospital Sterilization Sciences

Bu yazıda, World Forum for Hospital Sterile Supply (WFHSS) eski başkanı olarak, sterilizasyon dünyası hakkındaki görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle ulusal sterilizasyon derneklerinin ne kadar önemli bir rol oynadığının ve oynamakta olduğunun altını çizmek isterim. Bu dernekler geçen yüzyılın 70-80 ve 90’lı yıllarında kurulmuş ve sterilizasyonun evrimi için önemli bir katalizör olmuşlardır. Uluslararası temaslar da giderek artmıştır. Dernekler arasındaki işbirliğinin daha iyi ulusal uygulamalara yol açtığı hızla anlaşılmıştır. Bu durum daha sonradan World Federation for Hospital Sterilization Sciences’a dönüşen EFHSS’nin (European Forum for Hospital Sterile Supply) kurulması için temel olmuştur. Kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken nokta Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinin steril malzeme hazırlama sürecindeki en kritik adım olan teorinin pratiğe dönüştürülmesinden sorumlu olmalarıdır. Bunun en iyi şekilde yapılabilmesi için en yüksek düzeyde ve teknolojide kanıta dayalı uygulama esastır. Bu uygulamalar küresel boyutta uygulanabilir olmalıdır. Hızla değişen hastane ortamı içinde, sterilizasyon da değişime istekli olmalıdır. Gelecekteki sterilizasyon üniteleri yatırımını tartışmasız kalite, yüksek esneklik, mükemmel servis ve hasta bakımındaki personelin dikkati üzerine yapmak zorundadır. Bu, açık bir görüş ve değişim için cesaret gerektirir!

Anahtar Kelimeler: Merkezi sterilizasyon ünitesi, değişim, sterilizasyonun geleceği, WFHSS.


Wim Renders. Dare to change. Int J Antisep Disinfect Steril. 2016; 1(1): 13-18

Corresponding Author: Wim Renders, Belgium


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 International Journal of Antisepsis Disinfection Sterilization, All Rights Reserved.